Onze producten en het milieu - Accsys Technologies PLC
LSE Green Economy Mark
menu icon

Accsys streeft ernaar het gebruik van milieubelastende bouwmaterialen en producten te verminderen door middel van onze eigen technologie en de introductie en acceptatie van onze producten over de hele wereld.

De planeet blijft in een alarmerend tempo bedreigde materialen zoals tropisch hardhout en niet-hernieuwbare, hoog-uitstotende bouwmaterialen zoals kunststoffen, beton en metalen consumeren.

Onze geacetyleerde houtproducten bieden duurzame alternatieven die veel van de milieubeperkingen van veelgebruikte bouwmaterialen oplossen, zonder concessies te doen aan de prestaties.

Accoya® is het enige bouwproduct dat perfect past in de biocyclus van de circulaire economie, terwijl het dezelfde prestaties levert als typische technocyclus bouwproducten zoals kunststoffen en metalen die niet vernieuwbaar zijn en een hoge koolstofvoetafdruk hebben.

Accoya® hout is Cradle to Cradle Certified™ Gold. Als onderdeel van die certificering zijn onze toeleveringsketen, productieprocessen en procedures beoordeeld en gescoord op categorieën zoals Materiaalgezondheid (Platina), Hergebruik van Materialen (Goud), Hernieuwbare Energie & Koolstofbeheer (Goud), Waterbeheer (Goud) en Sociale Gelijkheid (Goud).

Het belangrijkste milieuvoordeel van onze geacetyleerde houtproducten Accoya® en Tricoya® is hun gebruik als vervanging voor andere, milieubelastendere producten, waaronder met chemicaliën behandeld hout met giftige conserveermiddelen, onduurzaam verkregen tropisch hout en materialen geproduceerd uit energie-intensieve of niet-hernieuwbare bronnen zoals metalen (bijvoorbeeld staal en aluminium) en kunststoffen (zoals PVC).

Accsys is ook toegewijd aan voortdurend onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot onze producten (toepassingen en nieuwe houtsoorten) en processen. Deze voortdurende ontwikkeling is bedoeld om het gebruik te vergroten en de milieu- en efficiëntievoordelen van onze producten te verbeteren.

Dit zorgt ervoor dat we blijven inspelen op de groeiende wereldwijde ambitie van consumenten om duurzaam te leven, de groei van plasticvervuiling te verminderen, klimaatverandering aan te pakken en tegelijkertijd ten goede komt aan veel van onze belanghebbenden.

Koolstofopslag

Gedurende hun groei zetten bomen kooldioxide (CO2) om via fotosynthese in cellulose en lignine en geven zuurstof af in het proces. Als gevolg daarvan fungeren bomen gedurende hun levensduur als koolstofputten, omdat CO2 uit de atmosfeer wordt vastgelegd en ongeveer de helft van het droge gewicht in het hout van de boom uitmaakt.

De koolstof wordt opgeslagen in de levende boom, maar blijft ook opgeslagen zodra de boom wordt gekapt en het hout van de boom wordt gebruikt voor producten zoals Accoya® en Tricoya®. Als gevolg hiervan wordt CO2 tijdens de levensduur van het hout of het houtproduct buiten de natuurlijke koolstofcyclus gehouden.

Door ontbinding of verbranding zal de koolstof uiteindelijk weer in de atmosfeer worden vrijgegeven in de vorm van CO2. Bij de productie van Accoya® hout verbeteren we dit koolstofvangmechanisme op twee manieren.

Ten eerste gebruiken we snelgroeiende naaldhoutsoorten, zoals radiata pine, als grondstof voor ons acetyleerproces. Per hectare kan er meer kubieke meters radiata pine worden gekweekt (10 m3/ha/jaar) vergeleken met andere houtsoorten. Als gevolg daarvan wordt er gedurende dezelfde periode meer koolstof opgeslagen in vergelijking met langzaam groeiende houtsoorten.

Ten tweede wordt door het acetyleerproces de dimensionale stabiliteit en duurzaamheid van een houtsoort aanzienlijk verbeterd, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Accoya®-hout (duurzaamheidsklasse 1 volgens de EN-norm 350) kan dus langer als koolstofput fungeren en heeft minder aanvullend onderhoud nodig dan andere houtsoorten.

We kunnen berekenen hoeveel koolstof er wordt opgeslagen in onze producten aan de hand van externe en gerenommeerde normen en onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende factoren zoals de soort en dichtheid van het hout, het aandeel koolstof in het hout bij specifieke vochtigheidsniveaus en het moleculaire gewicht van koolstof in vergelijking met CO2.

In 2021 hebben we onze berekeningen bijgewerkt met behulp van de nieuwste normen, gegevens en onderzoek, resulterend in een cijfer van 0,802 ton kooldioxide (tCO2) opgeslagen per m3 Accoya® hout.

Voor de 63.344 m3 verkocht in FY23 komt dat neer op 50.827 tCO2 opgeslagen in onze producten.