Accsys Business Model - Creating Opportunities for the Built Environment
LSE Green Economy Mark
menu icon

Onze Strategie

De strategische prioriteiten die ons in staat zullen stellen onze doelen te bereiken en het aanzienlijke groeipotentieel voor ons bedrijf te vervullen:

De inhoud op deze pagina bevat uittreksels uit het Accsys Jaarrapport 2023 (EN), waarin meer informatie te lezen is over onze strategie en ons bedrijfsmodel.


1. Productnavraag verhogen

Ontwikkelen van marktkansen om de omzetgroei te stimuleren.

Onze focus:

 • Stimuleren van verkoopgroei in belangrijke markten en categorieën
 • Uitstekende klantrelaties, service en ondersteuning
 • Opbouwen en beschermen van merken
 • Concurrentievoordeel door productduurzaamheid, kwaliteit en prestaties
 • Profiteren van groei door megatrends op het gebied van energie en klimaat

Relevante ESG-materiële zaken:

 • Duurzame en kwaliteitsproducten
 • Energie en klimaatverandering
 • Governance, management en belangenbehartiging
 • Verantwoorde inkoop
 • Maatschappij & Gemeenschappen

Voortgang FY23

 • Verkoop van 63.344 m3 Accoya® hout
 • Sterke onderliggende marktvraag dreef het volume op capaciteitsniveau aan
 • Groei van merkherkenning en loyaliteit via het Approved Manufacturer Programme (AMP)

Toekomstperspectief

 • Toenemende activiteit op het gebied van verkoop en marketing in Noord-Amerika om vraag en volumes te laten groeien
 • Verdere uitbreiding van B2B-activiteiten, waaronder AMP en samenwerking met distributeurs en fabrikanten
 • Toenemende merkontwikkeling in de B2C-ruimte om consumenteninteresse te stimuleren
 • Groei van de verkoop van Accoya® Color bij toenemende capaciteit

2. Toepassen uitmuntende productie

Uitbreiden van onze wereldwijde productiecapaciteit.

Dingen sneller, beter en veiliger doen.

Onze focus:

 • Uitbreiden van onze positie in productie en productiecapaciteit in Europa en internationaal
 • Optimaliseren van fabrieken en processen voor schaalbare groei
 • Technologie repliceren met continue verbetering
 • Veilige operaties, overal
 • Eerlijk partnerschap

Relevante ESG-materiële zaken:

 • Duurzame en kwaliteitsproducten
 • Energie en klimaatverandering
 • Governance, management en belangenbehartiging
 • Verantwoorde inkoop
 • Gezondheid en veiligheid
 • Mensen en welzijn
 • Ecologische voetafdruk

Voortgang FY23

 • Vierde reactor van Accoya® Arnhem voltooid, waardoor de productiecapaciteit met een derde toenam tot 80.000 m3
 • Grond gebroken voor de Amerikaanse fabriek in Kingsport, Tennessee, met een initiële capaciteit van ongeveer 43.000 m3. Commerciële productie verwacht medio 2024
 • Nieuwe veiligheidsstrategie, middelen en initiatieven, met verhoogd bewustzijn en verbeterde rapportage

Toekomstperspectief

 • Voltooiing van de haalbaarheidsstudie met PETRONAS Chemicals Group Berhad voor de bouw van een Tricoya®-fabriek in Maleisië
 • Voortgang van de veiligheidsstrategie en veiligheidscultuur, nieuw intern merk ‘Think Safe, Act Safe’

3. Onze technologie verder ontwikkelen

Onderzoek en ontwikkeling van product- en procesgerelateerde technologieën en intellectueel eigendom om onze toonaangevende marktpositie te beschermen en uit te breiden.

Onze focus:

 • Streven naar procestechnologie om de efficiëntie te verbeteren
 • Optimaliseren van bestaande producten
 • Bescherming van ons intellectueel eigendom
 • Verantwoord inkopen
 • Verminderen van het gebruik van hulpbronnen en integratie van circulaire processen

Relevante ESG-materiële zaken:

 • Duurzame en kwaliteitsproducten
 • Innovatie en technologie

Voortgang FY23

 • Voortdurende en uitgebreide bescherming van intellectueel eigendom
 • Het Global Technology Centre huisvest het centrale R&D-team om wereldwijde expansie te ondersteunen
 • Productie van Accoya® Color op de locatie in Barry zag een toename van 140% in productievolume
 • Voortdurend onderzoek naar de prestaties van alternatieve houtsoorten
 • Nieuwe geautomatiseerde houtverwerkingapparatuur geïnstalleerd op de locatie in Arnhem om de verwerking en efficiëntie te verbeteren

Toekomstperspectief

 • Verbeteren van procesefficiënties, inclusief nieuwe houtverwerkingsprocessen en -apparatuur
 • Langetermijnonderzoek naar het potentieel voor aanvullende productcategorieën bij toenemende algehele capaciteit
 • Blijven ontwikkelen en uitbreiden van onze portefeuille met intellectueel eigendom
 • Onderzoek naar en beoordeling van alternatieve opties voor de levering van grondstoffen

4. Organisatorisch vermogen opbouwen

Het ontwikkelen van onze mensen en organisatorische capaciteit om ons in staat te stellen onze groeidoelstellingen te behalen.

Onze focus:

 • Talentmanagement: Toevoegen van nieuwe vaardigheden en talent
 • Ontwikkeling van onze mensen: Leiderschap & training
 • Betrokken personeelsbestand
 • Leven naar onze waarden en cultuur

Relevante ESG-materiële zaken:

 • Governance, management en belangenbehartiging
 • Mensen en welzijn
 • Eerlijk en ethisch gedrag

Voortgang FY23

 • Uitbreiding van senior leiderschap, talent en vaardigheden ter ondersteuning van groei
 • ISO 9001-certificering behaald voor onze locatie in Arnhem
 • Lancering van programma’s ter verbetering van operationele effectiviteit
 • Uitvoering van maatregelen om feedback van de personeelsenquête van het voorgaande jaar aan te pakken
 • Werving van nieuwe operationele functies voor onze teams om nieuwe capaciteit in Arnhem te bedienen

Toekomstperspectief

 • Evolueren van de organisatiestructuur om de groep in staat te stellen effectief te groeien in omvang en geografisch
 • Progressieve verbetering van processen en managementsystemen
 • Voortdurende verbeteringen als gevolg van feedback uit de jaarlijkse personeelsenquête
 • Interne activiteiten om doel en waarden te versterken


Ons bedrijfsmodel:

De wereld de keuze bieden om duurzaam te bouwen en waarde creëren voor al onze belanghebbenden

Via onze inkoop, productie en het op de markt brengen van onze producten stelt ons bedrijfsmodel Accsys in staat om ons doel te vervullen en de wereld de keuze te bieden om op een duurzamere manier te bouwen.

Ons bedrijf en onze producten voegen waarde toe op elk niveau, van inkoop tot verkoop en gebruik, door middel van kwaliteit, duurzaamheid, concurrentievoordelen en levensduur.

Onze activiteiten

Wij verbeteren de natuurlijke eigenschappen van hout om hoogwaardige bouwproducten te maken die uiterst duurzaam en stabiel zijn, en nieuwe mogelijkheden bieden voor de gebouwde omgeving. Ons bedrijf en onze producten voegen waarde toe op elk niveau, van inkoop tot verkoop en gebruik, dankzij hun kwaliteit, duurzaamheid, concurrentievoordelen en levensduur.

Inkoop

We verkrijgen al ons hout voor productie uit gecertificeerde duurzame, goed beheerde en snelgroeiende bossen, voornamelijk in Nieuw-Zeeland.

Eigen productieproces

We vervaardigen onze houtproducten met behulp van ons gepatenteerde, weinig uitstotende acetylatiehoutmodificatieproces in onze bestaande fabriek in Nederland.

63,344m3

Accoya® hout verkocht in FY2023

Wereldwijde verkoop en distributie

We werken samen met een netwerk van wereldwijde distributeurs om onze duurzame houtproducten bij onze klanten te krijgen, die Accoya®- en Tricoya®-materialen gebruiken om merkproducten te creëren zoals ramen, deuren, terrassen, gevelbekleding, gevels en andere externe toepassingen.

+34%

onderliggende omzetgroei in FY23, voortgezet door herhaalde zakelijke transacties

Investeren in de toekomst

Een essentieel onderdeel van ons bedrijfsmodel is gericht op de groei van ons bedrijf en de productie om te profiteren van de aanzienlijke wereldwijde marktkansen die we haalbaar achten met onze producten.

BOUWEN VAN NIEUWE FABRIEKEN EN OPTIMALISEREN VAN BESTAANDE LOCATIES

We ontwikkelen en optimaliseren bestaande locaties en processen om te profiteren van bestaande vaardigheden en operationele en financiële schaalbaarheid.

We identificeren nieuwe internationale locaties en geschikte partners om aanvullende capaciteit te ontwikkelen om ons langetermijnpotentieel voor groei op wereldwijde markten te realiseren.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (R&D)

We hebben innovatieve, gepatenteerde en beschermde technologieën ontwikkeld.

We blijven investeren in R&D gericht op het optimaliseren van ons bestaande productaanbod en technologieën, en investeren in gerichte technologische oplossingen.

In FY21 hebben we een nieuw, uniek product gelanceerd op geselecteerde markten, waarbij we klanten Accoya® hout aanbieden dat gekleurd is van oppervlak tot kern:

Accoya® Color

SAMENWERKEN MET ZAKELIJKE PARTNERS

Samenwerken met de juiste zakelijke partners helpt ons ons potentieel te maximaliseren en stelt onze groei in staat om de aanzienlijke wereldwijde marktkansen voor onze producten te realiseren.

We blijven onze strategische prioriteiten bevorderen, met name door samen te werken met partners die middelen of technologieën hebben die complementair zijn aan de onze.

Voortgang in de geplande bouw van een Accoya®-fabriek in de VS via onze joint venture met Eastman Chemical Company


Onze onderscheidende factoren

Wij maken gebruik van de volgende middelen en relaties, die ons een concurrentievoordeel bieden op onze markt:

ONZE TECHNOLOGIE EN IP

We hebben families van octrooien ontwikkeld die robuuste bescherming bieden voor onze gepatenteerde producten en processen.

45 landen waarin we 388 leden van octrooifamilies hebben

Milieu

Accoya® & Tricoya® passen perfect in de bio-cyclus van de circulaire economie.

Accoya® is Cradle to Cradle Certified™ op het Gold niveau

TOONAANGEVENDE MERKEN IN DE INDUSTRIE

Onze merken Accoya® en Tricoya® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken die de duurzaamheid, hoge kwaliteit en langetermijnprestaties van onze producten uitbeelden.

In meer dan 60 landen zijn onze merken geregistreerde handelsmerken

ONZE MENSEN EN TECHNISCHE EXPERTISE

Onze gepassioneerde medewerkers zijn cruciaal voor de succesvolle uitvoering van de strategie van de Groep, samen met hun waardevolle knowhow en toewijding aan het toekomstige succes van de Groep.

STERKE RELATIES IN DE INDUSTRIE

We werken samen met fabrikanten van apparatuur, houtleveranciers, de acetylindustrie, test- en certificeringsinstanties en andere specialisten op het gebied van systeemlevering om ons te helpen bij de ontwikkeling van onze technologie, producten en hun plaats in de markt.

FINANCIËLE KRACHT

Met sterke winstgevendheid, een robuust balansblad en een cashgenererend Accoya®-bedrijf hebben we een sterke basis om onze wereldwijde groeiplannen voort te zetten.

+120% onderliggende EBITDA-groei in FY23