Duurzaamheid en ESG - Accsys Technologies
LSE Green Economy Mark
menu icon

Accsys biedt de wereld de keuze om op een duurzamere manier te bouwen, en we zijn toegewijd aan het verbeteren van de positieve impact die we in de wereld kunnen hebben, met aandacht voor milieu, sociale en governance (ESG) gebieden.

Bericht van de CEO

Duurzaamheid is niet slechts een trend, het is een wereldwijde noodzaak. Bij Accsys hebben wij – onze medewerkers, onze technologie en de producten die we creëren – dit al jarenlang centraal staan. Wij weten dat wat wij bieden een duurzamere optie is voor de ontwikkeling van de gebouwde omgeving, dat onze producten afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, dat ze koolstof opslaan en dit vastleggen in een bruikbaar, recyclebaar en niet-giftig bouwmateriaal.

Wij weten dat onze producten niet alleen concurrentievoordelen bieden ten opzichte van andere materialen, maar ook nieuwe mogelijkheden openen en creatief, innovatief ontwerp en constructie mogelijk maken. Dit alles past binnen een duurzame circulaire economie (biocyclus), waarbij de kosten van ingebedde koolstof worden verminderd, en zonder het risico van milieuverontreiniging door het uitspoelen van chemicaliën of microplastic vervuiling.

Daarom voelen wij de verantwoordelijkheid – een verplichting – om ons doel te vervullen: “Hout veranderen om de wereld te veranderen.”

Onze benadering van duurzaamheid

In november 2020 publiceerde Accsys haar eerste Duurzaamheidsrapport.

De basis hiervan is het Environmental, Social and Governance (ESG) kader van 10 materiële kwesties die zijn afgestemd op het doel van Accsys, en hoe deze kwesties bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ondersteund door verhoogde middelen en verbeterde organisatorische effectiviteit, maakt onze aanpak van deze kwesties integraal deel uit van zowel ons doel als onze geïntegreerde bedrijfs- en groeistrategie.


Onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


Onze belangrijkste bijdragen richten zich op SDG’s 9, 11, 12, 13 en 15, omdat dit de gebieden zijn waarop ons bedrijf de meest betekenisvolle impact kan hebben:


Naast deze specifieke gebieden sluit de sterke duurzaamheidsprestatie van ons bedrijf en product ook aan bij een bredere groep SDG’s:


Het realiseren van onze missie

‘Het veranderen van hout’ is wat we doen, en ‘de wereld veranderen’ is waarom we het doen: om een positieve impact op wereldwijde schaal te hebben.

Dit jaar hebben we onze aanpak, processen en actieplannen voor onze materiële kwesties verder ontwikkeld, met bijzondere aandacht voor het verbeteren van meting, monitoring, rapportage en beheer van prestaties.

Naast ons Duurzaamheidsrapport, de matrix van materiële kwesties en het ESG-kader, hebben we:

 • We hebben de gegevensverzameling uitgebreid en de beheerssystemen en processen verbeterd om de voortdurende verbetering en nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen.
 • We hebben onze aanpak en goed bestuur van kwesties geformaliseerd met de oprichting en start van de ESG-commissie en de werving van een toegewijde ESG-manager.
 • We hebben de reikwijdte en transparantie van rapportage vergroot, inclusief rapportage aan gevestigde mondiale rapportagekaders GRI en SASB.
 • Daarnaast hebben we extra ESG-factoren geïntegreerd in de doelstellingen en belangrijkste resultaten van medewerkers en het beloningsbeleid voor leidinggevenden.
 • We hebben een nieuwe overkoepelende ESG- en duurzaamheidsrisicocategorie toegevoegd aan ons risicoregister.
 • We zijn begonnen met de beoordeling van klimaatrisico’s en kansen in lijn met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).
Accsys ESG Framework 2021


Een blik in de toekomst

We versnellen de voortgang op onze ESG- en duurzaamheidsroute en zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Terwijl we onze successen vieren, realiseren we ons dat dit een voortdurende reis is en dat er altijd meer gedaan kan worden en meer om naar te streven is. Enkele van onze focusgebieden voor FY2024 zijn onder andere:

Climate-related risks included in the climate scenario analysis are:

 • Voortbouwen op robuuste governance-processen
 • Blijven werken aan prestatierapportage- en monitoringsystemen met verbeterde gegevensverzameling en -beheer
 • Ambitieuze, realistische doelen ontwikkelen voor belangrijke materiële kwesties op basis van bevestigde gegevens
 • Blijven beoordelen en voldoen aan huidige en opkomende trends en best practices
 • Verder bouwen aan onze rol in de gebouwde omgeving door groei in het aanbieden van onze duurzame en kwalitatieve producten op de markt, ondersteund door de beste duurzaamheidsnormen en accreditaties
 • In ons jaarverslag FY23 beschrijven we onze aanpak, belangrijkste hoogtepunten, meetgegevens en volgende stappen voor elk van onze belangrijke materiële kwesties, zoals te zien in ons ESG-kader.
 • Meer informatie en details zijn ook beschikbaar in ons jaarverslag, in onze SASB en GRI Content Index, en vragen kunnen worden gericht aan [email protected].

Onze bedrijfsvisie

We willen ervoor zorgen dat ons bedrijf niet alleen commercieel succesvol is, maar ook op een verantwoorde manier wordt geleid terwijl we technologieën blijven ontwikkelen voor een betere wereld.

De aanpak die we volgen, is ervoor te zorgen dat ESG en duurzaamheid niet alleen ‘extra’ factoren of overwegingen zijn, maar op een zinvolle manier zijn geïntegreerd in ons bedrijf.

We blijven sterk gericht op verantwoorde inkoop en productduurzaamheid: 100% van onze producten is gemaakt van FSC®-gecertificeerd duurzaam hout uit goed beheerde bossen en 100% van onze belangrijkste materiaalleveranciers worden gescreend op sociale en milieucriteria.

Onze jaarlijkse toename in verkoopvolumes betekent dat er meer opgeslagen CO2 dan ooit tevoren veilig in onze producten is opgeslagen, voor de komende decennia.

Accoya wood Moses Bridge Netherlands

Documentenarchief

Duurzaamheid 2020 Belangrijkste Feiten Presentatie (EN) (pdf)
Duurzaamheid 2020 Factsheet (EN) (pdf)