Onze Markten - Accsys Technologies PLC
LSE Green Economy Mark
menu icon
Accoya deck tops the Swiss Alps

Onze producten bieden de wereld de mogelijkheid om duurzamer te bouwen, zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Ze creëren nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwerp, specificatie, bouw en productie met hun unieke kenmerken – de beste eigenschappen van natuurlijk hout, versterkt door ons acetyleringsproces tot een hoogwaardig, duurzaam bouwmateriaal.

De inhoud op deze pagina bevat uittreksels uit het Accsys Jaarverslag 2023 EN)

Markoverzicht

De producten van Accsys bevinden zich binnen de aanzienlijke wereldwijde markt voor houtproducten, een subset van de bredere bouw- en constructiemarkt.

Macro-economische trends, bredere maatschappelijke ‘megatrends’ en kansen voor marktpenetratie bieden ons aanzienlijke groei- en vraagstimulansen binnen onze markt.

Met de vraag naar onze producten die onze productiecapaciteit momenteel overtreft, is het vergroten van onze productiecapaciteit momenteel een belangrijke stimulans voor de groei van de verkoop.


Marktomvang

Wij opereren binnen de wereldwijde houtproductenindustrie, die volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties jaarlijks ongeveer 800 miljoen kubieke meter produceert. Aangezien onze producten concurreren met en andere niet-houten bouwmaterialen verdringen, van beton tot kunststoffen, is de markt waarin wij actief zijn zelfs nog groter.


Vraagsturende factoren

Er zijn drie hoofdtypen factoren die de vraag naar onze producten beïnvloeden.

Factoren die de vraag binnen de sector beïnvloeden

BBP

In de loop van de tijd neemt de bouwsector, de belangrijkste drijvende kracht achter houtverbruik, toe als gevolg van stijgende BBP per hoofd van de bevolking, geassocieerde economische ontwikkeling en stijgende levensstandaarden.

Bouw en herontwikkeling

Onze producten worden gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatie, herontwikkeling en verbouwing van commerciële en residentiële gebouwen en projecten.

Onderliggende drijfveren zijn onder andere sociale en marktverwachtingen met betrekking tot het gebruik, de prestaties en het ontwerp van gebouwen, evenals regelgevingsveranderingen (bijvoorbeeld op het gebied van bouwveiligheid, onderhoud, duurzaamheid en energieprestaties).

Eenmalige gebeurtenissen kunnen ook van invloed zijn op de groei van bouw en herontwikkeling, zoals te zien is bij de COVID-19-pandemie die consumenten ertoe heeft aangezet meer tijd thuis door te brengen en de toename van huisverbeteringsprojecten.

Megatrends

De uitstekende prestaties en duurzaamheidskenmerken van onze producten sluiten aan bij een aantal bredere macro-economische trends.

Duurzaamheid

De wereld bereikt consensus dat er actie nodig is om klimaatverandering aan te pakken. 36% van het wereldwijde energieverbruik wordt toegeschreven aan de bouw- en vastgoedsector.

Naast decarbonisatie, de ‘Race to Zero’ en het stellen van koolstofneutrale doelen, is er ook een toenemende focus op de hernieuwbaarheid van hulpbronnen: het verminderen van ingebedde koolstof in materialen en gebouwen en de verschuiving naar de filosofie van de circulaire economie. Veel landen en zelfs wereldwijde bedrijven hebben nu verplichte, wettelijke doelen om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn; decarbonisatie is niet slechts een optie, maar een verplichting.

Veranderende consumentenprioriteiten

Consumenten in onze geografische eindmarkten neigen steeds meer naar producten met een lagere milieubelasting.


Dit is overal te zien, van het type boodschappentassen of drinkrietjes dat we gebruiken tot de auto’s die we besturen.

In de gebouwde omgeving is de trend hetzelfde. Overal ter wereld zien we bewijs van massieve houten gebouwen – waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbaar, koolstof-opslaand hout in plaats van beton en staal. Hout is de steeds populairdere keuze als ‘groen bouwmateriaal’, met zijn natuurlijke uitstraling en specifieke voorkeur voor natuurlijke en duurzame producten boven niet-hernieuwbare tropische houtsoorten.

Er wordt steeds meer belang gehecht aan overwegingen voor de hele levenscyclus – zowel op het gebied van kosten als milieueffecten.

Levensstijlveranderingen

Socio-economische veranderingen zorgen voor een culturele verschuiving in de verwachtingen voor woningen en commerciële gebouwen. Er is een groeiende vraag naar hoogwaardige en onderhoudsarme houtproducten geschikt voor buitengebruik, waarbij verwacht wordt dat dit segment sneller zal groeien dan voor algemene naaldhoutsoorten. De oorzaken hiervan liggen in veranderingen in de levensstijl over verschillende economieën.


Marktpenetratie

Onze producten worden het vaakst gekozen vanwege hun uitzonderlijke prestaties en eigenschappen in alle klimaten. De buitengewone prestaties, duurzaamheid en kwaliteit van de producten van Accsys vormen de kern van ons aanbod. Met dit gewaardeerde concurrentievoordeel ten opzichte van andere houtsoorten en niet-houten materialen, geloven we dat we sneller kunnen groeien dan de markt door middel van marktpenetratie en het vergroten van ons marktaandeel.


Marktaandeel en groei

Accsys heeft zich als bedrijf ontwikkeld en heeft zijn markten aanzienlijk uitgebreid sinds de commerciële levensvatbaarheid van geacetyleerd hout is aangetoond. We hebben marktaandeel en merkbekendheid in de industrie vergroot door marktintroductie onder ons huidige model van levering via distributeurs en ondersteuning van fabrikanten.


Competitief voordeel en materiaalvervanging

Ecological school in the Netherlands using Accoya wood

Accoya® massief hout heeft toonaangevende eigenschappen die gelijk zijn aan of zelfs beter zijn dan de onduurzame alternatieven, in combinatie met gecertificeerde duurzaamheidsreferenties. Ons acetylatieproces vermindert aanzienlijk de effecten van water op het hout, waardoor de gevoeligheid voor zwelling, krimpen en bederf drastisch wordt verminderd – vrijwel alle traditionele nadelen van hout worden geëlimineerd, terwijl de positieve eigenschappen worden versterkt.

Architecten, specificatoren, fabrikanten en eindklanten hoeven niet langer te kiezen tussen prestaties en duurzaamheid, aangezien Accoya® duidelijke voordelen biedt ten opzichte van niet-hernieuwbare, onduurzame en sterk vervuilende alternatieven zoals tropisch hardhout, synthetische materialen, kunststoffen of gedolven metalen.

De verbeterde prestaties en geschiktheid voor gebruik in ‘natte’ omgevingen van Tricoya®-panelen verbeteren niet alleen hun aantrekkingskracht ten opzichte van traditionele paneelproducten, maar openen ook volledig nieuwe gebruiksscenario’s en ontwerpmogelijkheden. Tricoya® verdringt alternatieve, duurdere of minder gemakkelijk te hanteren producten en opent belangrijke nieuwe marktkansen in de bouwsector; en de verkoop van Tricoya®-panelen is elk jaar aanzienlijk gestegen sinds hun introductie op de markt.

Beide producten bieden niet alleen ultrahoge kwaliteit en prestaties, maar ook marktleidende garanties en levensduur, samen met de duurzame voordelen en referenties die ze zo aantrekkelijk maken in deze steeds milieubewustere wereld.


Doelgerichte segmentpenetratie

Met producten die als ‘ontwrichtend’ voor de bestaande materialen kunnen worden beschouwd, en met een vraag die de productiecapaciteit overstijgt, hebben we ons gericht op het ontwikkelen van regio’s en producttoepassingen om snelle maar duurzame groei te ondersteunen. Dit betekent het richten op de productcategorieën en gebruiksscenario’s waarvoor onze producten bijzonder geschikt zijn, met de meest substantiële en gemakkelijk te begrijpen voordelen ten opzichte van andere materialen.

Terrasplanken
Ramen
Deuren
Gevelbekleding

Het merendeel van onze Accoya®-verkopen gaat naar een netwerk van houtdistributeurs die op hun beurt verschillende industrieën bevoorraden, voornamelijk voor timmerwerk (ramen en deuren), terrasplanken en gevelbekleding. Accoya® wordt voornamelijk geselecteerd voor gebruik door architecten, fabrikanten en specificators vanwege zijn hoge prestatiekenmerken. We richten ons op deze toepassingen omdat Accoya® bijzonder duidelijke en overtuigende voordelen biedt ten opzichte van traditionele alternatieven, zowel qua materiaalprestaties als duurzaamheid.

Tricoya®-panelen worden momenteel vervaardigd met versnipperd Accoya® hout, in afwachting van de voltooiing van de speciale Tricoya®-houtsnipperacetylatie-installatie in Hull, VK. Overeenkomsten zijn gesloten met MEDITE en FINSA, die naar verwachting de geacetyleerde houten elementen van Tricoya® zullen gebruiken ter vervanging van traditionele houtsnippers om Tricoya®-panelen te creëren, op de markt te brengen en te verkopen. De verkoop van Tricoya®-panelen is elk jaar aanzienlijk gestegen sinds MEDITE ze in 2012 op de markt bracht, waarbij ze zowel in plaats van ‘traditionele’ panelen worden gebruikt als in toepassingen waar houten panelen eerder niet haalbaar zouden zijn geweest.

Naarmate we onze productiecapaciteit uitbreiden, zullen we ons niet alleen richten op de ontwikkeling en uitbreiding van nieuwe regionale markten, maar ook op meer soorten toepassingen naarmate we onze productreeks blijven ontwikkelen.


Route naar de markt

Onze focus op marketing en verkoop aan onze distributeurs en hun klanten is een zeer succesvolle route gebleken om onze producten in de markt te vestigen, waarbij we traditionele opvattingen over materiaalkeuze uitdagen. We hebben sterke relaties opgebouwd en ontwikkeld met onze distributeursnetwerken in belangrijke gebieden.

Door middel van training, ondersteuning en betrokkenheid bij hen en hun productieklanten ontwikkelen we merk- en productvoorstanders in de hele waardeketen.

We streven ernaar het bewustzijn van de voordelen van Accoya® aanzienlijk te vergroten bij eindgebruikers en consumenten. Momenteel is ons uitgebreide verkoopnetwerk met onze partners en klanten een belangrijke drijfveer voor de vraag van eindgebruikers – waarbij deskundig advies zeer gewaardeerd wordt in onze markten. We zien echter al bewijs dat met name Accoya® een zeer positieve reputatie krijgt bij enthousiaste vastgoed- en huiseigenaren. De integratie van ons Approved Manufacturer Programme met locatie- en toepassingsgerichte ‘Waar te koop’-lijsten op de nieuwe website heeft geresulteerd in aanzienlijk verhoogde vraag naar leveranciers van Accoya®-producten, ten goede komend aan ons merk, onze klanten en eindgebruikers.

Door onze multi-channel marketingstrategie te ontwikkelen, in combinatie met voortdurende nauwe ondersteuning bij onze distributeurs en fabrikanten, zullen we ervoor zorgen dat we blijven voortbouwen op onze sterke marktpositie.