Procurement & Supply Chain - Environmental Responsibility - Accsys
LSE Green Economy Mark
menu icon

Accsys zet zich in voor duurzaam zakendoen, met integriteit en openheid, en streeft ernaar ethisch, milieuvriendelijk en sociaal verantwoord te zijn. Naast het produceren van duurzame producten streven we ernaar ons bedrijf op een manier te leiden die goede milieupraktijken, sociale verantwoordelijkheid en zakelijke integriteit bevordert. Inkooppraktijken jegens leveranciers worden voortdurend beoordeeld om ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met onze Gedragscode voor Leveranciers.

Richtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat alle aankopen milieuvriendelijk en sociaal verantwoord zijn, en dat leveranciers eerlijk worden behandeld.

Als bedrijf met Cradle to Cradle (‘C2C’) certificering krijgen producten en diensten die ook een hoog niveau van C2C-accreditatie hebben of dergelijke producten gebruiken, prioriteit, evenals producten met andere erkende eco-labels.

Inkoop en relatiebeheer

Het ontwikkelen van langetermijnrelaties is essentieel voor Accsys. Samen met onze klanten en andere belanghebbenden vormen leveranciers het levensbloed van Accsys, en we streven ernaar om samen te werken en te collaboreren voor wederzijds voordeel. Als onderdeel hiervan wordt training gegeven aan onze houtinkopers.

Als innovatief en groeiend bedrijf moet Accsys ook op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en verwelkomt het nieuwe leveranciers die bereid zijn om samen te werken met Accsys voor wederzijds langetermijnvoordeel. Alle nieuwe leveranciers moeten een kwalificatieproces doorlopen.

Bij het overwegen van onze inkoopstrategie worden beslissingen genomen op basis van de algehele beste waarde en met overweging van de totale, levenslange eigendomskosten. Hierbij wordt rekening gehouden met de aankoopprijs en doorlopend onderhoud, reserveonderdelen, verbruiksgoederen, bedrijfskosten en verwijderingskosten. De milieu- en sociale kosten worden naast de financiële impact overwogen.

De relatie wordt ook in overweging genomen, met de responsiviteit van de leverancier, ondersteunend vermogen, flexibiliteit, evenals de kwaliteit van goederen en diensten, naleving van gezondheids- en veiligheidsprincipes en een ethisch verantwoorde toeleveringsketen.

Accsys zal met zijn belangrijkste leveranciers samenwerken om continue verbetering te stimuleren. Leveranciersevaluatie- en reviewvergaderingen zullen dit proces ondersteunen en feedback moet tweerichtingsverkeer zijn om algehele verbeteringen te stimuleren en samenwerking te vergemakkelijken.

Leveranciers

Als u geïnteresseerd bent om een leverancier voor Accsys te worden, neem dan contact met ons op.

Wij verwachten en eisen van onze leveranciers dat zij hoge normen hanteren in hun activiteiten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Geselecteerde leveranciers moeten ethisch en wettelijk gedrag, duurzaamheid, robuuste gezondheids- en veiligheidsprocedures en bedrijfscontinuïteitsplanning demonstreren in hun eigen activiteiten en toeleveringsketen.

Lokale en multinationale leveranciers met een solide ethos en die in lijn zijn met de waarden van Accsys hebben de mogelijkheid om samen met ons te werken en ons te ondersteunen in onze visie.

Developing long term relationships is key to Accsys.  Along with our customers and other stakeholders, suppliers are the lifeblood of Accsys and we strive to work together and collaborate for mutual benefit. All of our wood suppliers are FSC-certified and undergo regular checks. As part of this training is an obligation throughout the whole supply chain.

Accsys is van plan zaken te doen op basis van zijn algemene voorwaarden. In gevallen van strategisch kritieke aard worden specifieke voorwaarden voor kapitaalgoederen of raamovereenkomsten ingesteld.

Onze Cradle to Cradle-certificering erkent de voortdurende verbetering die wordt toegepast op onze producten en hoe ze worden gemaakt. Inkoop werkt samen met de andere functies binnen Accsys om deze certificering te behouden, wat inhoudt dat we voortdurend onze verschillende processen evalueren en verfijnen. Het onderhoud vereist overvloedige innovatie en initiatief; dit harde werk wordt beloond door een deel van de mogelijke schade aan het milieu te verminderen.

Leveranciers van Accsys maken ook een belangrijk onderdeel uit van dit proces.

We zijn toegewijd aan een beleid van het minimaliseren van elke negatieve sociale en milieu-impact die kan voortvloeien uit onze activiteiten en verwachten dezelfde hoge normen van onze zakelijke partners.

Wij verkrijgen hout uit gecertificeerde duurzame bosbronnen. Onze leveranciers moeten voldoen aan de strenge milieu- en sociale eisen van deze certificering, evenals aan rigide criteria voor ketenbeheer die zijn vastgesteld door zowel de Forest Stewardship Council (FSC®) als andere even gerenommeerde en internationaal erkende certificeringsschema’s. Daarnaast zullen we voldoen aan de eisen van de EU-houtverordening (EUTR & UKTR) en de nieuwe EU-verordening inzake ontbossing (EUDR).

We verwachten dat de leveranciers van onze andere belangrijke grondstoffen voldoen aan onze Gedragscode voor Leveranciers of hebben bevestigd dat ze de principes van het UN Global Compact ondersteunen, dat zich committeert aan tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Leveranciers zonder een Gedragscode of Verklaring inzake moderne slavernij en mensenrechten zullen worden gevraagd of ze voldoen aan de Verklaring inzake moderne slavernij en mensenrechten van Accsys.